TIDPLAN

När kommer vi till dig? I listan nedan ser du när renoveringen börjar i just din lägenhet. Det kan bli justeringar, men tidplanen ser just nu ut enligt nedan.

För att se när din adress har informationsmöte, klicka här.

Malmögatan 7A-C (27 st)

Malmögatan 7A, Stam 1 (lägenhet 89, 104 & 119) Tisdag den 3/4-2018
Malmögatan 7A, Stam 2 (lägenhet 90, 105 & 120) Måndag den 23/4-2018
Malmögatan 7A, Stam 3 (lägenhet 91, 106 & 121) Onsdag den 2/5-2018
Malmögatan 7B, Stam 4 (lägenhet 92, 107 & 122) Måndag den 14/5-2018
Malmögatan 7B, Stam 5 (lägenhet 93, 108 & 123) Måndag den 21/5-2018
Malmögatan 7B, Stam 6 (lägenhet 94, 109 & 124) Måndag den 4/6-2018
Malmögatan 7C, Stam 7 (lägenhet 95, 110 & 125) Måndag den 6/8-2018
Malmögatan 7C, Stam 8 (lägenhet 96, 111 & 126) Måndag den 13/8-2018
Malmögatan 7C, Stam 9 (lägenhet 97, 112 & 127) Måndag den 27/8-2018

 

 Malmögatan 5AB (24 st)

Malmögatan 5A, Stam 10 (lägenhet 98, 113, 128 & 134) Måndag den 3/9-2018
Malmögatan 5A, Stam 11 (lägenhet 99, 114, 129 & 135) Måndag den 17/9-2018
Malmögatan 5A, Stam 12 (lägenhet 100, 115, 130 & 136) Måndag den 24/9-2018
Malmögatan 5B, Stam 13 (lägenhet 101, 116, 131 & 137) Måndag den 8/10-2018
Malmögatan 5B, Stam 14 (lägenhet 102, 117, 132 & 138) Måndag den 15/10-2018
Malmögatan 5B, Stam 15 (lägenhet 103, 118, 133 & 139) Måndag den 29/10-2018

 

Malmögatan 3A-C (28 st)

Malmögatan 3A, Stam 16 (lägenhet 25, 33, 41 & 49) Måndag den 5/11-2018
Malmögatan 3A, Stam 17 (lägenhet 26, 34, 42 & 50) Måndag den 19/11-2018
Malmögatan 3B, Stam 18 (lägenhet 27, 35, 43 & 51)
samt 1 RoK (lägenhet 28, 36, 44 & 52)
Måndag den 7/1-2019
Malmögatan 3B, Stam 19 (lägenhet 29, 37, 45 & 53) Måndag den 14/1-2019
Malmögatan 3C, Stam 20 (lägenhet 30, 38, 46 & 54) Måndag den 28/1-2019
Malmögatan 3C, Stam 21 (lägenhet 31, 39, 47 & 55) Måndag den 4/2-2019
Malmögatan 3C, Stam 22 (lägenhet 32, 40, 48 & 56) Måndag den 18/2-2019

 

Skånegatan 14A-C (24 st)

Skånegatan 14C, Stam 23 (lägenhet 1, 7, 13 & 19) Måndag den 25/2-2019
Skånegatan 14C, Stam 24 (lägenhet 2, 8, 14 & 20) Måndag den 11/3-2019
Skånegatan 14B, Stam 25 (lägenhet 3, 9, 15 & 21) Måndag den 18/3-2019
Skånegatan 14B, Stam 26 (lägenhet 4, 10, 16 & 22) Måndag den 1/4-2019
Skånegatan 14A, Stam 27 (lägenhet 5, 11, 17 & 23) Måndag den 8/4-2019
Skånegatan 14A, Stam 28 (lägenhet 6, 12, 18 & 24) Tisdag den 23/4-2019

 

Skånegatan 16A-C (32 st)

Skånegatan 16C, Stam 29 (lägenhet 64, 72, 80 & 88) Måndag den 29/4-2019
Skånegatan 16C, Stam 30 (lägenhet 63, 71, 79 & 87) Måndag den 13/5-2019
Skånegatan 16C, Stam 31 (lägenhet 62, 70, 78 & 86) Måndag den 20/5-2019
Skånegatan 16B, Stam 32 (lägenhet 61, 69, 77 & 85) Måndag den 3/6-2019
Skånegatan 16B, Stam 33 (lägenhet 60, 68, 76 & 84) Måndag den 5/8-2019
Skånegatan 16A, Stam 34 (lägenhet 59, 67, 75 & 83) Måndag den 12/8-2019
Skånegatan 16A, Stam 35 (lägenhet 58, 66, 74 & 82) Måndag den 26/8-2019
Skånegatan 16A, Stam 36 (lägenhet 57, 65, 73 & 81) Måndag den 2/9-2019

 

Skånegatan 18A-C (24 st)

Skånegatan 18B, Stam 37 (lägenhet 140, 146, 152 & 158) Måndag den 16/9-2019
Skånegatan 18B, Stam 38 (lägenhet 141, 147, 153 & 159) Måndag den 23/9-2019
Skånegatan 18B, Stam 39 (lägenhet 142, 148, 154 & 160) Måndag den 7/10-2019
Skånegatan 18A, Stam 40 (lägenhet 143, 149, 155 & 161) Måndag den 14/10-2019
Skånegatan 18A, Stam 41 (lägenhet 144, 150, 156 & 162) Måndag den 28/10-2019
Skånegatan 18A, Stam 42 (lägenhet 145, 151, 157 & 163) Måndag den 4/11-2019