Efter ett par semesterveckor har nu stambytet på Malmögatan 7C och arbetet med att åtgärda besiktningsanmärkningar på Malmögatan 7B åter startat.

Innan sommaren togs beslut angående återställning i hallen efter att tappvattenrören (samt dess hållare) tagits bort. Skadorna på vägg i vinkel kommer att spacklas och målas vita, lika brett på båda hållen.

I de flesta lägenheter finns det även kabellister som sitter i takvinkeln. Denna kabellist kommer vara kvar efter renoveringen men de befintliga vattenrören rivs och elektrikern kommer att dra en ny kabel i listen.

.