ARBETSOMRÅDET

Nedan finner du en ritning som visar vart dusch/toalettbodar, utställningslokal m.m. kommer att placeras på området.

Ritning över arbetsområdet