Avslutat stambyte

Vi vill tacka alla för ert samarbete och tålamod under stambytets gång, vi är nu klara i lägenheterna och det som återstår är arbeten i [...]

Tidplan för hösten

Vi hoppas alla haft en fin sommar! Nu börjar vi närma oss slutet på projektet, produktionen är i full gång på Skånegatan 16A, sista huset [...]

P-platser och garage

Frågor gällande p-platser och garage hanteras av föreningens vicevärd Jonas Hemberg, ni når honom på telefon 0721-649788 vardagar kl. 9-17.

Enkät utdelad till 5A-B

Vi arbetar ständigt med att förbättra oss! Därför skickar vi ut en enkät till respektive lägenhet för att följa upp att ni är nöjda med stambytet och [...]

God jul!

Stambytet går enligt planeringen och arbetet på Malmögatan 3B startar 7 januari 2019. Malmögatan 5A och delar av 5B har fått sina enkäter, vi hoppas [...]