HUR PÅVERKAS DU SOM BOENDE?

Ett stambyte är ett omfattande projekt som berör alla som bor i föreningen. Byggtiden beräknas till cirka arton månader. Trots den långa byggtiden blir påverkan på varje enskild lägenhet bara omkring fem veckor.

Begränsade störningar
Ambitionen är att störningarna ska bli så små som möjligt för boende i föreningen genom att till exempel undvika badrumsrenovering som sträcker sig över storhelger eller  semester perioder.

Dock kommer cykelparkeringarna framför entréerna att stängas av samt så kommer trapphusen stängas under kortare perioder dagtid då sågningsarbete för köksstammarna pågår.

Oväsen dagtid
Stambyte är ett omfattande ingrepp i fastigheten. Arbetet innebär att hantverkarna bilar bort betong och gör nya hål i väggar och bjälklag. Det betyder att det både dammar och för oväsen dagtid. För att minimera problemet med damm  avskärmas rummen i lägenheten med plast. Inom området kommer en uppehållslokal att inredas där man kan diska, koka en kopp kaffe och få lite lugn och ro.

ID06
Samtliga hantverkare på arbetsplatsen har ett så kallat ID06 identitetskort och ska på begäran kunna uppvisa det.

Dricksvatten
Under delar av byggtiden i din lägenhet är vattnet helt avstängt. Det kommer därför att finnas en kallvattenkran i trapphuset. Lokaler kommer alltid att ha tillgång till vatten.

Toalett och dusch
Under byggtiden i din lägenhet är vatten och avlopp i badrum, toalett och kök avstängda. Det kommer att finnas toaletter och duschar att tillgå på området. De boende som har behov av att enkelt och snabbt komma till toalett nattetid kan få en ”mulltoa” i lägenheten.

En viktig återkoppling
Någon vecka efter att entreprenaden blivit godkänd vid slutbesiktning och stambytet är avklarat, kommer vi be dig att fylla i en enkät om hur du upplevt arbetet. Vi vill ta del av vad som varit bra och vad som kunde gjorts bättre.