Stambytet går enligt planeringen och arbetet på Malmögatan 3B startar 7 januari 2019.

Malmögatan 5A och delar av 5B har fått sina enkäter, vi hoppas så många som möjligt svarar. Resterande lägenheter på Malmögatan 5B kommer få sina efter helgerna.

Den 8 januari är det informationsmöte för delar av 3C samt 14C, ni som är berörda har fått en kallelse i er brevlåda. Från och med nu kan ni gå in i utställningslokalen på Malmögatan 1 för att titta på basutförandet och tillvalen.

Vi önskar er en god jul och ett gott nytt år!