Vi vill tacka alla för ert samarbete och tålamod under stambytets gång, vi är nu klara i lägenheterna och det som återstår är arbeten i källarna.

Har du anmärkningar kvar i din lägenhet som du anser inte blivit åtgärdade, vi kommer skicka ut en blankett där du kan anmäla eventuella anmärkningar som kvarstår, du hittar den även HÄR!

Kontroll kommer endast utföras i de lägenheter där du som boende önskar besök. Fyll endast i att vi ska komma till dig om du har kvarstående åtgärder i ditt badrum och kök avseende badrumsrenoveringen.

Talongen lämnas i styrelsens brevlåda som sitter i miljöhuset senast 14 februari 2020!

 

Felanmälan efter stambytet
Har ni fel som rör stambytet anmäler ni detta till föreningens felanmälan som skickar det vidare för åtgärd. Ni ringer då 0721–649788 och uppger ert ärende.