Avslutat stambyte

Vi vill tacka alla för ert samarbete och tålamod under stambytets gång, vi är nu klara i lägenheterna och det som återstår är arbeten i [...]